Universitetsstyret:

Møte 31. okt. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 33/19:

Ombygging av Naturfagbygget - omfang og kostnadsramme

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 34/19:

Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2021


S 35/19:

Melding om forskning og utdanning 2018


S 36/19:

Råd og anbefalinger for framtidens utdanningssamarbeid ved UiT Norges arktiske universitet


S 37/19:

Forslag til virksomhetsplan 2020 for UiT Norges arktiske universitet


OS 24/19:

Valg av styringsordninger på nivå tre i UiTs organisasjon


OS 25/19:

Budsjett- og økonomirapport for 2. tertial 2019


OS 26/19:

Regnskapsrapport 2.tertial 2019


OS 27/19:

Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.09.19 - 16.10.19


OS 28/19:

Etatsstyringsmøte 2019 - tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet


OS 29/19:

Rektors muntlige orientering


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Tore Nesset (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)