Illustrasjonsbilde
English flag   

Plattformer for internasjonalt samarbeid | UiT

UiT deltar i nettverk som fremmer og legger til rette for både faglig og politisk samarbeid med europeiske universiteter og på et internasjonalt plan. EUGLOH, Yerun, UArctic og The Arctic Five har plattformer som gir flere valgmuligheter på slike områder, for fagmiljøer, universitetsansatte og studenter.

EUgloh logo

EUgloh er en allianse mellom ni europeiske universiteter som arbeider for å fremme global helse gjennom utdanning, forskning og innovasjon.

Yerun logo

Yerun er et nettverk som tilrettelegger for strategisk samarbeid mellom yngre universiteter i Europa.

UArctic logo

UArctic er et internasjonalt nettverk med universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner som samarbeider om å styrke utdanning og forsking i nordområdene.

The Arctic Five logo

The Arctic Five er en allianse mellom fem nordiske universiteter som legger til rette for kunnskapsdeling, utdanning og innovasjon i den arktiske regionen.