Møte 11. mai. 2017 kl. 10:30 – 15:30

Sted: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 21/17:
Referatsaker til Universitetetsstyre møte 11 mai 2017

S 22/17:
Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2017

S 23/17:
Revisjon av kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT og fastsetting av akkrediteringsprosess for nye studieprogram

S 24/17:
Innstilling til tilsetting av direktør (åremål) ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet (TMU)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 25/17:
UiT og utdanningssamarbeidet med arbeids- og næringslivet

S 26/17:
Gjennomgang av UiTs tilbud innenfor universitetspedagogisk basiskompetanse

OS 4/17:
Orientering om status i arbeidet med anskaffelse av nye administrative systemer - BOTT ERP

OS 5/17:
Tilsyn fra NOKUT med bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

OS 6/17:
Orientering om arbeidet med Adm2020

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)