Møte 19. mai. 2016 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 22/16:
Referatsaker til universitetsstyremøtet 19.5.2016

S 23/16:
Prosess for vurdering av organisering og styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet

S 24/16:
Endret organisering av seksjoner o fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)

S 25/16:
Satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser

S 26/16:
Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

S 27/16:
Organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik

S 28/16:
Diskusjonssak - Vurdering av behov for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet

S 29/16:
Etablering av ny åpningsbalanse pr 1.1.2016 - UIT

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Kjersti R. Aronsen (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Steffen Eriksen Hanebo (VARA)