Møte 02. feb.. 2023 kl. 09:30 – 15:30

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/23:
Rektors muntlige orientering

S 1/23:
Internrevisors årsrapport for 2022 og forslag til revisjonsplan for våren 2023
Vis vedlegg


S 3/23:
Endelig fordeling av budsjett for 2023


S 5/23:
Operasjonalisering av strategien Eallju – Drivkraft i Nord

S 6/23:
Utvidelse og revidering av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern

S 7/23:
Styrets beretning 2022 til første behandling

S 8/23:
Overordnet campusstrategi med prinsipper for campusutvikling ved UiT

S 9/23:
Møteplan for universitetsstyret studieåret 2023-2024

OS 2/23:
Retningslinjer for varsling ved UiT Norges arktiske universitet

OS 3/23:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 28.10.22 - 18.01.23

OS 4/23:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)