Møte 13. mai. 2022 kl. 09:00 – 00:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 13/22:
Tiltakspakker for studenter og forskere berørt av krigen i Ukraina

S 14/22:
Justering av retningslinjer for utnevning av æresdoktorer

S 16/22:
Tildeling av priser for 2022
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 15/22:
Erverv av aksjer i Jordobservasjon A/S
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 13/22:
Orientering om arbeid med utforming av ny utviklingsavtale mellom KD og UiT

OS 14/22:
Økonomisk kompensasjon for studenter i praksis

OS 15/22:
Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2022

OS 16/22:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.03.22 - 02.05.22

OS 17/22:
Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse

OS 19/22:
Styrets halvtime

OS 18/22:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Hege Lynum Pedersen (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)