Møte 01. jan.. 2015 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Utgår pga feil - korrupte filer


Møtedokumenter:
Ingen møtedokumenter lastet opp

Behandlinger:
Ingen behandlinger lastet opp

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (VARA)
Karoline Sveen (VARA)