Møte 19. des.. 2023 kl. 10:15 – 14:00

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 31/23:
Rektors muntlige orientering


S 33/23:
Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen

S 34/23:
Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

OS 32/23:
Orienteringssak - Årsrapport Nemnda for studentsaker 2022

OS 33/23:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.11.23 - 12.12.23

Til stede på møtet:

Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Karoline Sveen (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)
Trude Slettli (VARA)