Møte 21. sep.. 2017 kl. 10:00 – 15:30

Sted: Styrerommet ved UIT Norgs arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 11/17:
Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2016

OS 12/17:
Fullmaktssaker til universitetsstyremøte 21 september 2017

S 30/17:
Prosess for justering av UiTs strategi Drivkraft i Nord og arbeidet med andre strategiplaner

S 31/17:
Fastsetting av instrukser for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet

S 32/17:
Lokale lønnsforhandlinger 2017

S 33/17:
Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet for studieåret 2016/2017

S 34/17:
Klage på vedtak om oppsigelse
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)