Arctic blue polygon pattern
English flag icon   

Om UiT Noregs arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane. Les meir

For den kontaktsøkjande


IllustrasjonsbildeFor den organisatoriske


IllustrasjonsbildeFor den nyfikne


IllustrasjonsbildeFor den lærevillige


IllustrasjonsbildeFor den nostalgiske


Illustrasjonsbilde