Universitetsstyret:

Møte 08. mar. 2018 kl. 10:15 – 15:30

Sted: Administrasjonsbygget ved UIT Norges arktiske unversitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 5/18:

Fremtidig administrativ organisering ved UiT Norges arktiske universitet


S 6/18:

Årsrapport 2017 - 2018 UiT Norges arktiske universitet


S 7/18:

Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2019


OS 4/18:

Muntlige orienteringer fra rektor


OS 5/18:

Budsjettoppfølging 3. tertial 2017


OS 6/18:

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 25.01.18-28.02.18


OS 7/18:

Universitetssamarbeidet BOTT - orientering om status


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Christian Chramer (VARA)
Wivi-Ann Tingvoll (VARA)