Møte 08. mar.. 2018 kl. 10:15 – 15:30

Sted: Administrasjonsbygget ved UIT Norges arktiske unversitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 5/18:
Fremtidig administrativ organisering ved UiT Norges arktiske universitet

S 6/18:
Årsrapport 2017 - 2018 UiT Norges arktiske universitet

S 7/18:
Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2019

OS 4/18:
Muntlige orienteringer fra rektor

OS 5/18:
Budsjettoppfølging 3. tertial 2017

OS 7/18:
Universitetssamarbeidet BOTT - orientering om status

OS 6/18:
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 25.01.18-28.02.18

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Christian Chramer (VARA)
Wivi-Ann Tingvoll (VARA)