Møte 28. mai. 2021 kl. 09:15 – 11:45

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 18/21:
Måltall for administrasjon og håndtering av ABE-reformen ved UiT Norges arktiske universitet

S 19/21:
Tiltak og plan for budsjettmessig inndekning i 2021

S 20/21:
BOTT saksbehandling og arkiv - om anskaffelsen og prosess for valg av leverandør
Vis vedlegg

S 21/21:
Fastsetting av instrukser og justeringer av regelverk

S 22/21:
Utlysing av stillinger som dekan og direktør ved UMAK

OS 16/21:
Oppfølging av rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget)

OS 17/21:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)