Møte 30. sep.. 2022 kl. 09:00 – 13:45

Sted: Sommarøy Arctic Hotel Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 25/22:
Foreløpig fordeling av budsjett for 2023

S 26/22:
Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet

S 27/22:
Høringsinnspill til endringer i universitets- og høyskoleloven

S 28/22:
Tiltak for styrking av økonomi- og virksomhetsstyringen ved UiT

S 29/22:
Prosess for justering av lønn for rektor
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 30/22:
Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2021/2022

OS 26/22:
Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2021

OS 27/22:
Etatsstyring 2022 - tilbakemelding fra KD på ambisjoner og måloppnåelse

OS 28/22:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.05.22 - 14.09.22

OS 29/22:
Rektors muntlige orientering

OS 30/22:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)