Møte 04. mai. 2023 kl. 10:00 – 11:30

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 9/23:
Rektors muntlige orientering

S 16/23:
Nedlegging av bachelorprogrammet Northern Studies

S 17/23:
Justering av seksjonsinndeling i Avdeling for forskning, utdanning og formidling

OS 10/23:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.03.23 - 24.04.23

OS 11/23:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Trude Slettli (VARA)