Møte 09. mai. 2018 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Campus Harstad


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 9/18:
Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2018
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 10/18:
Modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid mellom Finnfjord AS og UiT
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 11/18:
Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) - forslag til endring

OS 8/18:
Muntlige orienteringer til styret fra rektor

OS 9/18:
Årsrapport 2017 Stundentombudet

OS 10/18:
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.03.18-15.04.18

OS 11/18:
Orienteringssak om rapport fra mulighetsstudie av Tromsø museum - universitetsmuseet

OS 12/18:
Orientering om gjennomgang av målstruktur og regelverk for UH-sektoren

OS 13/18:
Orienteringssak om UiT sitt eierskap i NORUT og fusjonsforhandlinger mellom NORUT og NORCE
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Kenneth Ruud (VARA)
Wivi-Ann Tingvoll (VARA)