Universitetsstyret:

Møte 09. mai. 2018 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Campus Harstad


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 9/18:

Tildeling av Formidlingsprisen, FoU-prisen, Utdanningsprisen, Innovasjonsprisen, Likestillingsprisen og Pris til yngre forsker for 2018

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 10/18:

Modell for kommersialisering av resultater fra samarbeid mellom Finnfjord AS og UiT

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 11/18:

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) - forslag til endring


OS 8/18:

Muntlige orienteringer til styret fra rektor


OS 9/18:

Årsrapport 2017 Stundentombudet


OS 10/18:

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.03.18-15.04.18


OS 11/18:

Orienteringssak om rapport fra mulighetsstudie av Tromsø museum - universitetsmuseet


OS 12/18:

Orientering om gjennomgang av målstruktur og regelverk for UH-sektoren


OS 13/18:

Orienteringssak om UiT sitt eierskap i NORUT og fusjonsforhandlinger mellom NORUT og NORCE

Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet:

Anders Malmberg (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Kenneth Ruud (VARA)
Wivi-Ann Tingvoll (VARA)