Møte 09. mar.. 2023 kl. 10:00 – 11:00

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 10/23:
Årsrapport 2022 UiT Norges arktiske universitet

S 11/23:
Felles investeringsplan UiT 2023-2026

Til stede på møtet:

Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Trude Slettli (VARA)