Møte 10. nov.. 2022 kl. 08:45 – 15:15

Sted: UiT Norges arktiske universitet i Narvik


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 31/22:
Endringer i studieporteføljen, møtt-tall for høsten 2022 og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2023/2024

S 32/22:
Fornyelse og omstilling av studie- og emneporteføljen ved UiT

S 33/22:
Videreutvikling av UiTs kommunikasjonspolicy

S 34/22:
Satsingforslag utenfor rammen - Innspill til Statsbudsjett for 2024

S 35/22:
Økonomiinstruks for UiT - delegering av myndighet til rektor

S 36/22:
Klage på vedtak ***** *****
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 37/22:
Campusutviklingsplan for Campus Alta

S 38/22:
Organisering av Nordland kunst- og filmhøyskole ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

S 39/22:
Fastsetting av ny administrativ organisering ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

S 40/22:
Ordning for regulering av lønn for rektor ved UiT Norges arktiske universitet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 31/22:
Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2022

OS 32/22:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 15.09.22 - 27.10.22

OS 33/22:
Rektors muntlige orientering

OS 34/22:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)