Møte 08. feb.. 2024 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/24:
Rektors muntlige orientering (U.Off)

OS 2/24:
Ny konseptvalgutredning (KVU) for Norges arktiske universitetsmuseum

S 1/24:
Ny intern budsjettmodell UiT - oppsummering av høring og avklaring sentrale problemstillinger

S 2/24:
Styrets beretning 2023 til første behandling

S 3/24:
Statsbudsjettet 2024 - Tildelingsbrev til UiT Norges Arktiske Universitet

S 4/24:
Revidert porteføljeutviklingsplan

OS 3/24:
Internrevisjonsrapport for evaluering av enhetlig ledelse

S 5/24:
Tildeling av UiTs Priser 2023
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 6/24:
Møteplan for universitetsstyret høst 2024 og vår 2025

OS 5/24:
Styrets halvtime (U.Off)

OS 4/24:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.12.23 - 31.01.2024

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Karoline Sveen (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)
Rolf Anker Ims (VARA)