Møte 07. mar.. 2024 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 6/24:
Campusutvikling i Breivika fram mot 2030

S 7/24:
Årsrapport for sikkerhet, beredskap og personvern 2023
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 8/24:
Felles investeringsplan UiT 2024-2028

S 9/24:
Tidsplan for ansettelse av rektorat ved UiT Norges arktiske universitet

S 10/24:
Personvernombudets årsrapport for 2023

S 11/24:
Rullering av overordnet langtidsplan (2024-2027)

S 12/24:
Årsrapport 2023 UiT Norges arktiske universitet

S 13/24:
Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2023 med prioriteringer for 2024

S 14/24:
Ny intern budsjettmodell UiT

OS 7/24:
Rektors muntlige orientering

OS 8/24:
Orientering om status UH Sak
Unntatt offentlighet

OS 9/24:
Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2023

OS 10/24:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.02.2024 - 27.02.2024

OS 11/24:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Karoline Sveen (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)