Universitetsstyret:

Møte 28. nov. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 38/19:

Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i utdanningsledelse og nedlegging av erfaringsbasert masterprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren


S 39/19:

Søknad om akkreditering og oppretting av Master i regnskap og revisjon


S 40/19:

Søknad om akkreditering og oppretting av Bachelor i ledelse, innovasjon og marked


S 41/19:

Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i luftfartsvitenskap


S 42/19:

Søknad om akkreditering og oppretting av masterprogram i instrumentaldidaktikk


S 43/19:

Instruks for internrevisjon ved UiT


S 44/19:

Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2020


S 45/19:

Handlingsplaner for likestilling og mangfold


S 46/19:

Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2020/2021 og fastsetting av opptaksrammer


OS 30/19:

Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.10.19 - 15.11.19


OS 31/19:

NOKUTs tilsyn med bachelorutdanning i ingeniørfag bygg


OS 32/19:

Rektors muntlige orientering


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Christian Chramer (VARA)