Universitetsstyret:

Møte 22. sep. 2016 kl. 09:00 – 14:00

Sted: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 43/16:

Referatsaker til universitetsstyretmøte 22.9.2016


S 44/16:

Valg av styring og ledelsesordning på institusjonsnivået


S 45/16:

Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT


S 46/16:

Lokale lønnsforhandlinger 2016


S 47/16:

SAR Scholars at Risk ved UiT - rapport 2012-2015


S 48/16:

Etablering av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger


S 49/16:

Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 13/16:

Rapporter fra ekspertutvalgene i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap og ekspertutvalg for organisering av sosialfagene


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Åge Danielsen (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Mariann Solberg (VARA)
Geir Johnsen (VARA)