Møte 22. sep.. 2016 kl. 09:00 – 14:00

Sted: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 43/16:
Referatsaker til universitetsstyretmøte 22.9.2016

S 44/16:
Valg av styring og ledelsesordning på institusjonsnivået

S 45/16:
Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT

S 46/16:
Lokale lønnsforhandlinger 2016

S 47/16:
SAR Scholars at Risk ved UiT - rapport 2012-2015

S 48/16:
Etablering av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger

S 49/16:
Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 13/16:
Rapporter fra ekspertutvalgene i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap og ekspertutvalg for organisering av sosialfagene

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Geir Johnsen (VARA)
Mariann Solberg (VARA)