Møte 04. mar.. 2021 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 9/21:
Årsrapport 2020 UiT Norges arktiske universitet

S 10/21:
Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020 og prioriteringer for 2021

S 11/21:
Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 12/21:
Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2022
Vis vedlegg

OS 6/21:
Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2020

OS 7/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 14.01.21 - 16.02.21

OS 8/21:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)