Universitetsstyret:

Møte 06. feb. 2018 kl. 10:15 – 00:00

Sted: Administrasjonsbygget ved UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/18:

Styrets beretning - første del av Årsrapport 2017


S 2/18:

Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT - styret


S 3/18:

Statsbudsjettet 2018 - tildelingsbrev til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet


S 4/18:

Organisering av Læringsmiljøutvalget ved UiT fra 1.8.2018


OS 1/18:

Orientering om arbeid med fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT


OS 2/18:

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 19.11.17-24.01.18


OS 3/18:

Muntlig orientering fra rektor


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Audun Hetland (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Wivi-Ann Tingvoll (VARA)