Parkering ved universitetet

PARKERING I TROMSØ
Flag icon

## Nettportal for betaling

På UiT sine områder i Breivika tilbys det i hovedsak to typer parkering:

 • Ordinær parkering (besøksparkering). Denne kan benyttes av alle. Sonenummer: 8749
 • Fordelsparkering for studenter og ansatte. Denne kan bare benyttes av dem som er registrert som studenter og ansatte ved UiT og som har registrert bilnummeret på Din parkeringsprofil. Sonenummer: 8757

kartet vises plasseringen av de ulike parkeringsanleggene.

Klikk her for å laste ned større kart

Det er privatrettslig parkering på UiT Campus Breivika

 • Besøkende, ansatte og studenter må betale for å parkere på UiT sine områder
 • UiT bestemmer selv hvordan parkering skal skje
 • Tromsø parkering har ansvaret for å håndheve ordningen
 • UiT kan legge til, fjerne og endre p-plasser uten tillatelse fra skiltmyndighet/Tromsø kommune
Parkeringsregler se Tromsø parkering

Ordinær parkering (besøksparkering) – sone 8749

Hverdager mellom klokka 7 og 17 er prisen på de ordinære parkeringsplassene (besøksparkeringen) 25 kroner/timen. Resten av døgnet er det gratis parkering. På besøksplassene kan også bilen stå over natta (23–07).

Du kan betale på følgende måter på besøksplassene:

 • App for smarttelefon: App Store / Google Play
 • Parkeringsautomater (står på parkeringsplassen ovenfor øvre lysthus og parkeringsplassen ovenfor administrasjonsbygget)

Fordelsparkering for studenter og ansatte  sone 8757

Hverdager mellom klokka 7 og 17 er prisen på fordelsparkeringen for studenter og ansatte 5 kroner/timen. I dette tidsrommet kan bare studenter og ansatte som har oppdatert sin informasjon i Din parkeringsprofil benytte disse plassene. Utenom dette tidsrommet kan alle parkere på disse plassene, men det er ikke tillatt å parkere på natta (23–06).

Du kan betale på følgende måter på fordelsparkeringen for studenter og ansatte:

Ansatte i bedrifter lokalisert på campus Breivika

Det vises til den enkelte bedrift for informasjon om parkeringsmuligheter.

HC-plasser

Med HC-bevis utstedt av kommunen parkerer du gratis på alle HC-skiltede plasser.

El-bil

Ansatte og studenter som har registrert el-bilen sin (registreringsnummer EL/EK xxxxx) i Din parkeringsprofil parkerer gratis på alle plassene med fordelsparkering for studenter og ansatte og skal ikke benytte appen. De parkerer også gratis på ladestasjoner for el-bil.

Besøkende med el-bil kan benytte både gjesteparkeringen og ladestasjonene, men mot ordinær avgift.

MC, moped og scooter

 • Parkerer kun gratis på skiltede MC-plasser.
 • MC-plasser er kun for MC, moped og scooter med to hjul
 • Trenger ikke å registrere seg i Din parkeringsprofil for å parkere på skiltede MC-plasser
 • Kan parkere på vanlig avgiftsbelagt p-plass, men må her betale avgift. For å benytte fordelsparkering for studenter og ansatte må registreringsnummeret være registrert i Din parkeringsprofil

ATV

ATV skal parkere på vanlig parkeringsplass for bil. Parkeringsregler/-priser er de samme som for bil både på de ordinære parkeringsplassene og på fordelsparkeringsplassene for studenter og ansatte. Bare studenter og ansatte som har oppdatert informasjonen i Din parkeringsprofil kan parkere ATV på fordelsparkeringsplassene for studenter og ansatte.

Presse

Det er egne parkeringsplasser for presse. Pressekort fås i administrasjonsbygget.

Kontakt

Alle spørsmål om parkeringsanleggene på campus kan rettes til parkering@uit.no.

Alle spørsmål om kontrollavgift, skilting og parkeringsautomater rettes til Tromsø parkering.


PARKERING I ALTA

For å få parkeringstillatelse må du hente parkeringskort på servicetorget. Vi deler ut kort til studenter og ansatte for hele studieåret samt dags/ukekort til våre besøkende.

Ansatte og studenter må kontakte Servicetorget ved Campus i Alta for å få skrevet ut parkeringskort. Husk å ta med:

 • Gyldig student/ansattkort
 • Registreringsnummeret på bilen

Last ned kart i fullversjon (PDF)

Vilkår for parkering

Fører plikter å gjøre seg kjent med og inrette ettern skilting, oppmerking og følge vilkår for parkering.

 • Parkering i sone 2-6 er kun tillat med gyldig parkeringskort
 • Parkering i sone 1 er kun tillatmed gyldig parkeringskort mandag-fredag 08:00-15:00
  • Parkering i sone 1 er tillatt uten parkeringskort mandag-fredag 15:00-24:00 og lørdag-søndag 08:00-24:00
 • Parkeringskortet skal plasseres innenfor fronturen på motorvognen slik at det utenfra er lett å kontrollere
 • Besøkende henvender seg i servicetorget for parkeringskort.
 • Parkering er kun tillatt for registrert motorvogn. Med motorvogn menes i disse vilkår også tilhenger til motorvogn.
 • Maksimal parkeringstid sammenhengende er 24 timer.
 • Motorvogn må plasseres innenfor oppmerket felt eller de anvisninger som er gitt.
 • Ved parkering i strid med disse vilkår, kan det bli ilagt en kontrollavgift på kr 500,-
 • Dersom parkering skjer i strid med ett eller flere av disse vilkårene kan motorvognene fjernes eller tas i forvaring på annen måte for eierens regning og risiko inntil påløpte avgifter er betalt.
 • Parkeringskort kan uten nærmere begrunnelse gjøres ugyldig.
 • Ved å parkere motorvognen på dette området har fører akseptert disse vilkår.

Nærmere opplysninger om vilkårene gis ved henvendelse i servicetorget.


PARKERING I HARSTAD

Nye studenter heltid:  Send e-post til harstad-servicetorg@support.uit.no  for bestilling av P-kort. Fås utlevert i Servicetorget. NB! Husk å oppgi bilens registreringsnummer når du bestiller P-kortet. 

Deltidsstudenter og besøkende: Kontakt Servicetorget for registrering (ved inngangen Havnegt. 5).

Ansatte: Kontakt Servicetorget (ved inngangen i Havnegata 5).


FAQ - OFTE STILTE SPØRSMÅL

1. Hvordan betaler jeg?

Du laster ned app’en fra Tromsø parkering på og følger instruksjonene der. Hvis telefonen din ikke støtter denne app’en kan du betale på en av de to automatene. Den ene står på parkeringsplassen ovenfor administrasjonsbygget, den andre ovenfor øvre lysthus. På sikt vil det komme en egen betalingsløsning på nett.

2. Hvordan vet Tromsø parkering at jeg er ansatt eller student?

Du registrerer bilens registreringsnummer på Din parkeringsprofil. Du må være innlogget for å få tilgang.

3. Trenger jeg fortsatt parkeringskort i Tromsø?

Nei, kortene skal bort og er ikke lengre gyldige. Det er nok å ha registrert samme informasjon om bilen på Din parkeringsprofil, og på app’en. 

4. Har det blitt utviklet noen app for Windows-telefoner?

Nei, dette blir for ressurskrevende i forhold til antallet brukere. Derfor blir det også mulig å betale på internett. Det vises for øvrig til at Windows har under utvikling et eget konverteringsprogram som skal gjøre at app for apple/android kan benyttes på Windows-telefoner. Når lanseringen eventuelt skjer har UiT absolutt ingen innflytelse på.

5. Hva koster det å parkere?

Ordinær parkering (besøksparkering, tilgjengelig for alle) koster 25 kroner i timen, mens fordelsparkering for studenter og ansatte koster 5 kroner i timen. Det er gratis å parkere etter klokka 17, og da kan også fordelsplassene for studenter og ansatte benyttes av hvem som helst, men bare frem til klokka 23.

6. Kan jeg stå parkert om natta?

Du kan parkere på de ordinære plassene (besøksplassene) på natta mellom 23 og 07, men vær obs på at det påløper 25 kroner i timen fra klokka 07. På fordelsplassene for studenter og ansatte kan du ikke parkere på natta (23-06), blant annet av hensyn til snørydding.

7. Jeg er besøkende ved UiT, hva gjelder for meg?

Som besøkende kan du betale med app eller på parkeringsautomat på de ordinære parkeringsplassene.

8. Hvor mange parkeringsplasser finnes det?

På grunn av de pågående byggearbeidene i forbindelse med MH2 vil antallet tilgjengelige parkeringsplasser variere de neste to årene. Det vil være om lag 200 ordinære parkeringsplasser og 1100 fordelsplasser for studenter og ansatte. I fremtiden vil Tromsø kommunes parkeringsnorm regulere hvor mange plasser det totalt kan være i Breivika.

9. Hvordan blir reglene håndhevet?

Det er Tromsø parkering som håndhever reglene, se skilt på parkeringsplassene eller hos Tromsø Parkering.

10.  Vil det være ledige plasser uansett når jeg kommer på dagen?

Det er et mål at det alltid skal være ledig parkering på de ordinære parkeringsplassene (besøksparkeringen). Disse er tilgjengelige for alle, men koster 25 kroner i timen mellom 07 og 17. Når det gjelder fordelsparkeringen for studenter og ansatte så er det forventet at færre vil kjøre bil etter innføringen av p-avgiften, men dette er vanskelig å forutsi.

11.  Hvor mange handicapplasser er det?

Det er cirka 20 parkeringsplasser for bevegelseshemmede på campus. Plassene er markert på parkeringskartet med rødt symbol.

12.  Jeg må kjøre bil til campus på grunn av lang reisevei eller andre grunner. Er det noen særordninger for meg?

Nei, prisen er satt lavt for alle ansatte og studenter på fordelsparkeringen for å unngå store administrasjonskostnader. Det skal være lik tilgang for alle, med unntak for de som har handicapkort.

13.  Hvor skal jeg sette sykkelen min?

Det er flere sykkelparkeringer under prosjektering, noen vil være klare allerede til høsten. Blant annet vil sykkelparkeringen under tak ovenfor øvre lysthus bli forbedret, og det kommer et nytt sykkelskur ved Modulbygget. For øvrig finnes det mange sykkelstativ rundt om på hele campus.

14.  Hvor kan jeg sette motorsykkelen/moped/scooter?

Det blir opprettet et antall egne plasser for MC og moped/scooter. Disse vil være gratis. Dersom du parkerer på fordelsplassene for studenter og ansatte skal kjøretøyet være registrert, og du må betale fordelspris på 5 kroner i timen. Parkerer du på ordinær parkeringsplass (besøksparkering) trenger du ikke å registrere kjøretøyet, men prisen er 25 kroner i timen. OBS: ATV regnes som vanlig bil. Bare kjøretøy med to hjul kan benytte plasser reservert for MC og moped/scooter.

15.  Hvor kan jeg sette el-bilen min?

El-bil kan parkere gratis på fordelsplassene for studenter og ansatte, men kjøretøyet må være registrert. På ladestasjoner for el-bil vil det også inntil videre være gratis, men kjøretøyet må også være registrert, og du kan maksimalt la bilen stå i to timer. Når det gjelder el-bil så trenger du ikke å aktivere appen.

16.  Gjelder betalingen alle studiestedene i Tromsø?

Det blir bare avgift i Breivika, men andre steder i Tromsø, som Mellomveien og Tromsø museum, må du som ansatt eller student være registrert på Din parkeringsprofil, og aktivere app’en, uten at du blir belastet. For gjester, gjelder egne regler – se skilting.

17.  Vil busstilbudet bli bedre?

Troms fylkeskommune er i ferd med å revidere hele kollektivtrafikksystemet for Tromsø, og har også blitt tildelt 260 millioner fordelt over fire år i såkalte belønningsmidler fra Staten. Her er det naturlig at også kollektivtilbudet til UNN og UiT tilgodeses.

18.  Hva skal pengene fra avgiften brukes til?

80 prosent skal gå til miljørettede tiltak på campus. Det betyr bedre sykkelparkering, sykkel- og gangfelt, bedre av- og påsettingsmuligheter, forlengede traseer for syklende og gående.

19.  Hvorfor blir det avgift?

Avgiftsparkering er normalt i pressområder. Universitetsstyret har vedtatt å innføre avgiftsparkering blant annet fordi presset på parkeringsplassene er stort. Det er vanskelig for besøkende å finne ledige parkeringsplasser i Breivika etter et gitt tidspunkt. Å øke antallet ordinære plasser (besøksplasser) vil hjelpe på. UiT har også som mål å ha en så miljøvennlig drift som mulig, og belaste det ytre miljøet i minst grad. Avgiftsparkering er et velkjent virkemiddel.

20.  Gjelder avgiften også campusene utenfor Tromsø?

Nei, her vil det fortsatt være som før inntil videre.

21.  Hva skjer om jeg glemmer å avslutte den løpende parkeringen min en dag?

Du kan starte parkeringen på to måter i appen. Du kan velge å betale for et forhåndsbestemt antall timer/minutter, for eksempel 7 timer. Eller du kan velge «start parkering» når du kommer og «avslutt parkering» når du drar. Dersom du velger den siste metoden og glemmer å avslutte, vil du bli belastet for parkering fram til klokka 24, men siden avgiftsperioden avsluttes klokka 17, vil du bli belastet 0 kroner per time mellom 17 og 24. 

22.  Kan ansatte ved UiT som jobber ved andre lokaliteter enn campus Tromsø i Breivika kreve å få refundert parkeringsavgift? 

Nei. I forbindelse med innføringen av parkeringsavgift ved UiT må alle som parkerer på universitetets avgiftsbelagte parkeringsplasser betale avgift. Ordningen er i tråd med universitetets miljøplan som blant annet har som målsetting at ansatte og studenter skal redusere bruk av privatbil og i større grad reise kollektivt, samt legge til rette for økt bruk av videokonferanser og telefonmøter. Spørsmål
Dusjoversikt
Her finner du dusjer ved Campus Tromsø
Skip to main content