Møte 22. jun.. 2023 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Harstad


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 18/23:
Foreløpig fordeling av budsjett for 2024

S 19/23:
Fordeling av revidert nasjonallbudsjett 2023

S 20/23:
Lokale lønnsforhandlinger 2023

S 21/23:
Styrende del av ledelsessystem for sikkerhet, beredskap og personvern

S 22/23:
NORCE AS - reorganisering og etablering av holdingselskap

S 23/23:
Fastsetting av organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Nedleggelse av Institutt for reiseliv og nordlige studier

OS 12/23:
Rektors muntlige orientering

OS 13/23:
Orientering om arbeidet med å fornye og omstille studie- og emneporteføljen

OS 14/23:
Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2023

OS 15/23:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 25.04.23 - 05.06.23

OS 16/23:
Ny intern budsjettmodell ved UiT - status og veivalg

OS 17/23:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)