Møte 01. jan.. 2016 kl. 09:30 – 12:00

Sted: utgår Microsoft Teams


Møtedokumenter:
Ingen møtedokumenter lastet opp

Behandlinger:
Ingen behandlinger lastet opp

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Karoline Sveen (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)