Møte 23. mar.. 2018 kl. 08:00 – 08:30

Sted: Skype


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 8/18:
Tilsetting av universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet: