Universitetsstyret:

Møte 10. mar. 2016 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Árdna, univeristetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 14/16:

Referatsaker til universitetsstyremøte 10.3.2016


S 15/16:

Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet


S 16/16:

Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet


S 17/16:

S Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2017


S 18/16:

Tildeling av UiTs priser for 2016


S 19/16:

Klage på vedtak om oppsigelse

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 20/16:

Årsrapport for Høgskolen i Narvik


S 21/16:

Årsrenskap og Styrets beretning for tidligere Høgskolen i Harstad


OS 3/16:

Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet


OS 4/16:

Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial 2015


OS 5/16:

Status for arbeidet med Adm2020


OS 6/16:

Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA)


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Åge Danielsen (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Anna Siwertson (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Rubesh Thirumeny (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Ingrid Skjelmo (VARA)