Møte 10. mar.. 2016 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Árdna, univeristetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 14/16:
Referatsaker til universitetsstyremøte 10.3.2016

S 15/16:
Årsrapport (2015-2016) for UiT Norges arktiske universitet

S 16/16:
Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

S 17/16:
S Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2017

S 18/16:
Tildeling av UiTs priser for 2016

S 19/16:
Klage på vedtak om oppsigelse
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 20/16:
Årsrapport for Høgskolen i Narvik

S 21/16:
Årsrenskap og Styrets beretning for tidligere Høgskolen i Harstad

OS 3/16:
Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet

OS 4/16:
Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial 2015

OS 5/16:
Status for arbeidet med Adm2020

OS 6/16:
Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA)

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anna Siwertson (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Rubesh Thirumeny (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Ingrid Skjelmo (VARA)