Møte 15. apr.. 2021 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 15/21:
Tildeling av UiTs priser for 2021
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 16/21:
Vurdering av grunnlag for forhandlinger
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 17/21:
Vurdering av nøkkelen for fordeling av rekrutteringsstillinger

OS 11/21:
UiTs Ambisjon for forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa

OS 12/21:
Rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) - orienteringsak

OS 13/21:
Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse

OS 14/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.02.21 - 24.03.21

OS 15/21:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)
Christian Chramer (VARA)