Møte 21. okt.. 2021 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 37/21:
Ledelse av UiTs administrasjon

S 38/21:
Organisering av strategiprosessen ved UiT


S 40/21:
Satsingsforslag utenfor rammen - Innspill til Statsbudsjettet for 2023

S 41/21:
Ansettelse av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 42/21:
Ansettelse av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-Fak)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 43/21:
Ansettelse av direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 44/21:
Ansettelse av dekan ved Det juridiske fakultet (Jurfak)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 45/21:
Ansettelse av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 46/21:
Ansettelse av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 47/21:
Ansettelse av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 31/21:
BOTT økonomi og lønn - status for prosjektet og innføring ved UiT

OS 32/21:
Søker- og opptakstall høsten 2021

OS 33/21:
Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2021

OS 34/21:
Virksomhetsplan 2022 UiT Norges arktiske universitet

OS 35/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.09.21-11.10.2021

OS 36/21:
Rektors muntlige orientering

OS 37/21:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Rikke Gürgens Gjærum (MEDL)
Trude Slettli (VARA)
Karoline Sveen (VARA)