Møte 01. des.. 2022 kl. 08:30 – 11:30

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 35/22:
Rektors muntlige orientering

S 41/22:
Ansettelse av direktør ved Universitetsbiblioteket
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 42/22:
Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler til igangsetting av UiT Talent

OS 36/22:
Midlertidige ansettelser ved UiT Norges arktiske universitet

OS 37/22:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)