Studiekatalog

270 studieprogrammer:

(Satelitteknologi, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- master, 5 år
- årsstudium, 1 år
(Data / IT, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- bachelor, 3 years
- one year programme, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor (ordinær, y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- videreutdanning, 2 semestre
- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- erfaringsbasert master, 3 år
(Elektroteknikk, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
(Ingeniørdesign, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor (ordinær, y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- master, 2 år
(Industriell teknologi, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
- bachelor, 3 år
- 2 semestre
- master, 2 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 3 år
- master, 5 år
- master, 3 semestre
- årsstudium, 1 år
- erfaringsbasert master, 3 år
- master, 5 år

Studieretninger:
Biologi / Fysikk / Kjemi / Matematikk /
- årsstudium, 1 år
- master, 4 år
- bachelor, 3 år
- master, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- årsstudium, 1 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- forskerlinje, 7 år
- master, 2 år
- 2 semestre
- 2 semestre
- bachelor, 4 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 years
- one year programme, 1 år
- Experience-based master, 3 år
- master, 5 år
- master - forskerlinje, 6 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år

Studieretninger:
- master, 2 år

Studieretninger:
Barnehagefag /
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), 3 år
- master, 2 år
- master, 3 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- forskerlinje, 7 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- 1 semestre
- master, 2 år
- erfaringsbasert master, 5 semestre
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- master, 5 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre
- master, 2 år
- bachelor (3-semester) , 3 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
(NB: Opptak gjennomføres høst 2024 med forbehold om finansiering) - 10 semester
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre
- erfaringsbasert master, 5 semestre
(Forskerlinje i psykologi) - 3 år
- bachelor, 4 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- årsstudium, 1 år
- master, 4 år
- erfaringsbasert master, 4 år
- bachelor, 3 år