Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet


Medlemmer:


Leder:


Stig A. Slørdahl
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Sameline Grimsgaard
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2025-12-31
Erik Knutsen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Tina Julie Vollan
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-01
Til: 2024-07-31
Ole-Jakob How
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Jannicke Persen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
John Vegard Bjørklund
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Anne-Sofie Sand
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Sander Simonsen
(Studentrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-07-31
Jeroen Haukaas
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Marie Kvalø
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31
Haakon Lindekleiv
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Nestleder:


Margrethe Kristiansen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Varamedlemmer:


Anne Kristin McLaren Berge
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31
Trine Lund
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Morten Boland Jørgensen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Tove Aminda Hanssen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Claus Klingenberg
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Tore Christoffersen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Camilla Lauritzen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Fremtidige:
Avholdte: