Møte 30. okt.. 2023 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


FS 21/23:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

OS 17/23:
Årsrapport fra studentombudet for studieårene 2021/2022 og 2022/2023

FS 22/23:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 27. september 2023

OS 18/23:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 19/23:
Orientering om høringsinnspill fra Helsefak på fornyelse av studie- og emneporteføljen

OS 20/23:
Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2022/2023

OS 21/23:
Orientering om innpill fra UiT Norges arktiske universitet til "Utredning av en mer samlet organisering av forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjensten"

FS 23/23:
Møteplan for 2024 for fakultetsstyret ved Helsefak

FS 24/23:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for vernepleie (IVP)
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Sander Simonsen (MEDL)
Kjersti Sellæg (MEDL)
Jeroen Haukaas (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)
Camilla Lauritzen (VARA)