Møte 17. jun.. 2022 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 16/22:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 17/22:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 13. mai 2022

OS 12/22:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

FS 18/22:
Økonomirapport 1.tertial 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 19/22:
Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023 del II

FS 20/22:
Støtte til dekning av merkostnader til studenter i praksis

FS 21/22:
Kvalitetsmelding 2021 - rapport om arbeidet med utdanningskvalitet ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 22/22:
Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2021

FS 23/22:
Ansettelse i stilling som instituttleder ved IFA
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 24/22:
Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Catrine Buck Jensen (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)
Camilla Lauritzen (VARA)