Møte 18. sep.. 2020 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet den 18. september 2020 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet den 18. september 2020
Møteprotokoll fra fakultetsstyretmøtet ved Det helsevitenskapelige fakultet 18. september 2020 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyretmøtet ved Det helsevitenskapelige fakultet 18. september 2020


Behandlinger:


FS 17/20:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 18/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23. juni 2020

OS 9/20:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 10/20:
Fullmaktssaker i perioden 17. juni 2020 til 11. september 2020

OS 11/20:
Foreløpig økonomirapport pr. 2. tertial 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 19/20:
Revidert budsjettfordeling 2020 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 20/20:
Finansieringsmodell prosjektkontoret ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 21/20:
Revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 22/20:
Rapport forskning 2019 - Det helsevitenskapelig fakultet

FS 23/20:
Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2021

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Patty Huijgens (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)