Møte 17. feb.. 2022 kl. 12:15 – 14:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 17. februar 2022 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 17. februar 2022


Behandlinger:


FS 1/22:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 2/22:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2021

OS 1/22:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 2/22:
Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 25. november 2021 - 9. februar 2022

OS 3/22:
Revidert handlingsplan for Helsefak 2022

FS 3/22:
Reviderte kriterier for økonomisk støtte til utenlandsopphold ved FoU-termin ved Helsefak

FS 4/22:
Justert budsjettramme Helsefak 2022

FS 5/22:
Revidert møteplan for 2022 for fakultetsstyret ved Helsefak

OS 4/22:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Catrine Buck Jensen (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)