Møte 03. mar.. 2016 kl. 10:30 – 15:30

Sted: MH-Bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 3. mars 2016 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 3. mars 2016
Møteprotokoll for fakultetsstyremøtet 3. mars 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøtet 3. mars 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet


Behandlinger:


FS 1/16:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 2/16:
Referat fra fakultetsstyremøtet 021215

OS 1/16:
Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 2/16:
Orientering om utvidelse av instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag

OS 3/16:
Orientering om styring og ledelse ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet

OS 4/16:
Budsjettmessige konsekvenser av fusjonen med HiH og HiN

OS 5/16:
Årsresultat 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 6/16:
Oppfølging av Forsknings- og utdanningsmelding 2014

OS 7/16:
ADM2020 Det helsevitenskapelige fakultet - prosjektnotat

FS 3/16:
Handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 4/16:
Opprettelse av Strategisk utdanningsutvalg ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 5/16:
Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 6/16:
ADM 2020 Det helsevitenskapelige fakultet

FS 7/16:
Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet - ubrukte midler i BEV og BOA

FS 8/16:
Rammeverk for strategisk handlingsrom

FS 9/16:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Harald Roar Lind (MEDL)
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen (MEDL)
Kristin Benjaminsen Borch (MEDL)
Margrethe Hagerupsen (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Sophia Katarina Løksa (MEDL)
Reidar Buch (MEDL)