Møte 13. mai. 2022 kl. 09:00 – 14:00

Sted: MH2, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling fakultetsstyremøte 13. mai 2022 Last ned Møteinnkalling fakultetsstyremøte 13. mai 2022
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 12/22:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 13/22:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 23.mars 2022

OS 8/22:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 9/22:
Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 17. mars- 6. mai 2022

OS 10/22:
Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023

FS 14/22:
Høringssvar Helsefak. - ny strategi

FS 15/22:
Helsefaks priser for 2022
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 11/22:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Catrine Buck Jensen (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)