Møte 23. jun.. 2020 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 23. juni 2020 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 23. juni 2020
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 11/20:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 12/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 19. mars 2020

FS 13/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøtes behandling av sak på sirkulasjon i perioden 19. mai - 21. mai 2020

OS 6/20:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 7/20:
Fullmaktssaker i perioden 1. mars 2020-16. juni 2020

OS 8/20:
Økonomirapport pr. 1. tertial 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 14/20:
Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2019 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 15/20:
Faglig tilhørighet for Bachelor i paramedisin

FS 16/20:
Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2019

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Patty Huijgens (MEDL)
Oddgeir Friborg (VARA)