Møte 23. jun. 2020 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 23. juni 2020 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 23. juni 2020
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 11/20:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 12/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 19. mars 2020

FS 13/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøtes behandling av sak på sirkulasjon i perioden 19. mai - 21. mai 2020

OS 6/20:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 7/20:
Fullmaktsaker i perioden 1. mars 2020-16. juni 2020

OS 8/20:
Økonomirapport pr. 1. tertial 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 14/20:
Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2019 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 15/20:
Faglig tilhørighet for Bachelor i paramedisin

FS 16/20:
Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2019

Tilstede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Patty Huijgens (MEDL)
Oddgeir Friborg (VARA)