Møte 21. apr.. 2021 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak til fakultetsstyret ved Helsefak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Last ned Møteinnkalling til Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet
Møteprotokoll for sirkulasjonssak behandlet av Fakultetsstyret 21.-28.04.2021 Last ned Møteprotokoll for sirkulasjonssak behandlet av Fakultetsstyret 21.-28.04.2021


Behandlinger:


FS 9/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 10/21:
Ansettelse av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Nord
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 11/21:
Ansettelse av instituttleder ved Idrettshøgskolen, Helsefak.
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)