Møte 06. mar.. 2017 kl. 10:30 – 15:30

Sted: MH-Bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 6. mars 2017 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 6. mars 2017
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 6. mars 2017 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 6. mars 2017


Behandlinger:


FS 8/17:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 9/17:
Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 13. januar 2017 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 10/17:
Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret i perioden 2. til 9. februar 2017

OS 3/17:
Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 4/17:
Fullmaktsak - Godkjenning av retningslinjer til ekstern evaluering av studieprogram

OS 5/17:
Fullmaktsak - Endringer i studieprogram og emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 6/17:
Fullmaktsak - Endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 7/17:
Sak FS 7-17 Årsresultat 2016 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 8/17:
Revidert Statusrapport - disponeringer av fakultetets strategiske midler per 22.02.2017

OS 9/17:
Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2016 og status per i dag

FS 11/17:
Sak FS 11-17 Avsetninger pr. 31.12.2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 12/17:
Organisering av fag og campus - høringsuttalelse

FS 13/17:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Camilla Stoltenberg (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Heidi Isaksen (MEDL)
Ragnar Leiros (MEDL)
Rita Kristin Sørly (MEDL)
Eivind Feren Kaltenborn (MEDL)