Møte 02. des.. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 2. desember 2021 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 2. desember 2021
Møteprotokoll 2. desember 2021 Last ned Møteprotokoll 2. desember 2021


Behandlinger:


FS 36/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 37/21:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 15. oktober 2021

OS 23/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 24/21:
Fullmakts saker i perioden 8. oktober-24. november 2021

OS 25/21:
Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2021

OS 26/21:
Prognose årsresultat 2021 og utvikling i avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 38/21:
Budsjettfordeling 2022 og planleggingsrammer 2023-2026 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 39/21:
Implementering av tiltak lagt fram i rapporten "Utredning for å øke forskningsaktiviteten og - kompetansen ved IHO"

FS 40/21:
Møteplan for 2022 for Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 41/21:
Helsefaks behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Oddgeir Friborg (VARA)