Møte 20. jun.. 2016 kl. 08:30 – 13:00

Sted: MH-Bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 16/16:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 17/16:
Referat fra fakultetsstyremøtet 290416
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 13/16:
Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 14/16:
Økonomirapport pr. 31.mai - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 18/16:
Budsjettfordeling 2017 og implementering av ny finansieringsmodell fra 2018

FS 19/16:
Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 20/16:
Rapport forskning 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 21/16:
Strategisk handlingsrom - endelig behandling

FS 22/16:
Opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter ved Institutt for samfunnsmedisin

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Harald Roar Lind (MEDL)
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen (MEDL)
Kristin Benjaminsen Borch (MEDL)
Margrethe Hagerupsen (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Sophia Katarina Løksa (MEDL)
Reidar Buch (MEDL)