Møte 30. okt.. 2019 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 30. oktober 2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 30. oktober 2019
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 30. oktober 2019 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 30. oktober 2019


Behandlinger:


FS 24/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 25/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 27. september 2019

OS 15/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 16/19:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 17.09.2019-18.10.2019

OS 17/19:
Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 18/19:
Status håndtering av økonomiske konsekvenser av ABE-reformen og ADM2020

FS 26/19:
Finansiering bachelor paramedisin 3. kull

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)