Møte 30. okt. 2019 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 30. oktober 2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 30. oktober 2019
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 30. oktober 2019 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 30. oktober 2019


Behandlinger:


FS 24/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 25/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 27. september 2019

OS 15/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 16/19:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 17.09.2019-18.10.2019

OS 17/19:
Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 18/19:
Status håndtering av økonomiske konsekvenser av ABE-reformen og ADM2020

FS 26/19:
Finansiering bachelor paramedisin 3. kull

Tilstede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)