Møte 29. apr.. 2016 kl. 10:30 – 15:30

Sted: MH-Bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 29. april 2016 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 29. april 2016
Møteprotokoll med vedtak i saker unntatt off. Last ned Møteprotokoll med vedtak i saker unntatt off.


Behandlinger:


FS 10/16:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 11/16:
Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 3. mars 2016

OS 8/16:
Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 9/16:
Orientering om sammenslåing av fond ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 10/16:
Orientering om rapporten "Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet"

OS 11/16:
Resultater for Helsefak fra studiebarometeret 2015

OS 12/16:
Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2016/2017

FS 12/16:
Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2015

FS 13/16:
Årsrapport om HMS for 2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 14/16:
Tildeling av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016
Unntatt offentlighet

FS 15/16:
Tilsetting av konstituert instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Harald Roar Lind (MEDL)
Kristin Benjaminsen Borch (MEDL)
Margrethe Hagerupsen (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Sophia Katarina Løksa (MEDL)
Reidar Buch (MEDL)
Anders Ågmo (VARA)
Inga Marie Holm (VARA)
Ragnar Leiros (VARA)