Møte 15. mai. 2023 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 11/23:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 12/23:
Helsefaks priser for 2023
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet: