Møte 27. sep.. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 27. september 2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 27. september 2019
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 27. september 2019 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 27. september 2019


Behandlinger:


FS 17/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 18/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. juni 2019

OS 13/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 14/19:
Saker behandlet av dekan på fullmakt i perioden 12.06.19-16.09.2019

FS 19/19:
Rapport forskning 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 20/19:
Oppretting av spesialistutdanning og revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 21/19:
Nedlegging av arbeidsgruppe for nytt masterprogram i e-helse

FS 22/19:
Kompletterende sykepleierutdannelse ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 23/19:
Tilsetting av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)