Møte 27. sep. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 27. september 2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 27. september 2019
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 27. september 2019 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 27. september 2019


Behandlinger:


FS 17/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 18/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. juni 2019

OS 13/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 14/19:
Saker behandlet av dekan på fullmakt i perioden 12.06.19-16.09.2019

FS 19/19:
Rapport forskning 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 20/19:
Oppretting av spesialistutdanning og revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 21/19:
Nedlegging av arbeidsgruppe for nytt masterprogram i e-helse

FS 22/19:
Kompletterende sykepleierutdannelse ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 23/19:
Tilsetting av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)