Møte 06. mai. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 6. mai 2021 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 6. mai 2021
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 12/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 13/21:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021

FS 14/21:
Møtereferat fra Fakultetsstyrets behandling av sirkulasjonssak i perioden 21.-28.04.2021
Vis vedlegg
  • Møtereferat fra Fakultetsstyrets behandling av sirkulasjonssak i perioden 21.-28.04.2021 (Unntatt offentlighet)

OS 8/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina loennechen

OS 9/21:
Fullmakt saker i perioden 19.februar til 27. april 2021

FS 15/21:
Forslag om å endre fakultetsstyrets sammensetning ved Helsefak fra 1.1.2022

FS 16/21:
Helsefaks priser 2021
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)