Møte 15. mar.. 2018 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 15. mars 2018 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 15. mars 2018
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 15. mars 2018 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 15. mars 2018


Behandlinger:


FS 6/18:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 7/18:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 31. januar 2018

OS 7/18:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen


OS 9/18:
Delegasjon av fullmakter til dekanen og styrearbeid ved fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 10/18:
Orientering om virksomhetsstyring ved UiT Norges arktiske universitet

OS 11/18:
Revisjon av strategi for helsefak - status

OS 12/18:
Gjennomgang og kontroll av bachelor- og masterprogram innen 2018 i henhold til gjeldende akkrediteringskrav

OS 13/18:
Ekstern evaluering av studieprogrammene Bachelor i ergoterapi og Master i Telemedisin og e-helse i 2017

OS 14/18:
Disponering av fakultetets strategiske midler 2017 og status for fremtidige disponeringer

OS 15/18:
Fullmaktsak: Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet om den fremtidige administrative organiseringen ved UiT

FS 8/18:
Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 9/18:
Ny vurdering av FS 34/17 Oppfølging av Rapport forskning

FS 10/18:
Revisjon av 2-årig masterprogram i Telemdisin og e-helse - oppnevning av styringsgruppe

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Vidar Sørum (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Johan Jacob Espenes (VARA)
Bjørn Skagen (VARA)